آرشیو موضوعی: تعداد اخبار : 0
استاد حوزه:

کارگزاران اجرایی با نگاه دین مدارانه عدالت را در جامعه تحقق دهند

استاد حوزه گفت: کارگزاران اجرایی با نگاه دین مدارانه عدالت را در جامعه تحقق دهند.
یادداشت/ نصرالله شفیعی

آقای روحانی لطفا امام خمینی را تحریف نکنید!

طی یاداشتی/ آقای روحانی لطفا امام خمینی را تحریف نکنید!
یادداشت/ مصعب یحیایی

من اعلام جرم می کنم!

حافظه ی تاریخی ما شاید، اما تاریخ حافظه اش را از دست نداده است! تلخ و شیرین همه را حفظ است و خط به خط و رج به رج را ثبت کرده.
برو به صفحه »