آرشیو موضوعی: تعداد اخبار : 0

پاسخ قرآن به بهانه های مدرن برای بچه دار نشدن

حتما با بهانه های مدرن امروزی ها برای بچه دار نشدنشان آشنایی دارید! اما قرآن از قرن ها پیش به بهانه ی امروزی ها برای بچه دار نشدن پاسخ داده است، با این اوصاف برای بچه دار نشدن چه جوابی دارید؟

ابن ملجم مجتهد بوده و بخاطر کشتن علی(ع) نزد خداوند معذور است

ابن ملجم مجتهد بوده و بخاطر کشتن علی(ع) نزد خداوند معذور است

چرا اهل سنت دست بسته نماز می خوانند؟

چرا شیعیان نماز را با دست باز می خوانند و اهل تسنن با دست بسته؟ پیامبر به چه کیفیتی می خوانده اند؟ آیا دلیلی وجود دارد؟
برو به صفحه »