عنوان خبر : وزیر دفاع بر حمایت از محور مقاومت به ویژه سرلشکر قاسم سلیمانی تاکید کرد
نام فرستنده :
نام گیرنده :
ایمیل گیرنده :
پیغام شما :