کد خبر : 48095 تاریخ ثبت : 1396/2/20 10:18:07
در آزمون عبادی سیاسی انتخابات پیش رو؛

بجای تشنگان قدرت، مشتاقان خدمت را برگزینیم

اما مردم باید در نظر داشته باشند، همانگونه که مشارکت در انتخابات را وظیفه ی خود می‌دانند، انتخاب آگاهانه و به دور از تعصبات قومی قبیله ای را هم وظیفه ی خود بدانند و سعی کنند افراد متعهد و متخصص را برگزینند.

به گزارش "منبری ها" مرتضی بهمنیاری_ قطار انتخابات شوراها دگر بار سوت زنان از راه رسید و شوری مضاعف در شهرهایمان برپا کرده است.

توانمند و غیر توانمند، از نفس افتاده و تازه نفس، داراها و ندارها، با کوله باری از شعارهای خوش رنگ و لعاب مشتاق سوار شدن بر قطار انتخابات برای رسیدن به ساختمان شورای شهر هستند.
اما از این جمعیت کثیر، در شهر گناوه، فقط هفت نفر هستند که می توانند مسافر این قطار پر شور و شوق و گاه پر حاشیه گردند و تعیین کننده ی این هفت نفر طبق اصل همه پرسی، آراء مردم شهر است.

اما مردم باید در نظر داشته باشند، همانگونه که مشارکت در انتخابات را وظیفه ی خود می‌دانند، انتخاب آگاهانه و به دور از تعصبات قومی قبیله ای را هم وظیفه ی خود بدانند و سعی کنند افراد متعهد و متخصص را برگزینند.

گرچه تعدد نامزدها با شعار های گوناگون غالبا سبب تردید و سردرگمی افکار عمومی شده است و همواره احتمال خطر انتخاب افراد غیر اصلح را افزایش می دهد اما پر واضح است، سپردن شورای شهر به چنین افرادی چیزی جز ساخت و سازهای غیر مجاز در سایت تجاری، عبور دکل های برق فشار قوی در بلوار ورودی شهر، نابودی ساحل، وضعیت وخیم بهداشتی، باقی ماندن کوچه های خاکی و در نهایت تکرار حوادث و حواشی تأسف بار سال 94 که منجر به دستگیری نیمی از اعضای شورای شهر به جرم فساد مالی شد را در پی نخواهد داشت.

برآنیم تا در این برهه از زمان که به  نوعی تعیین کننده ی سرنوشت 4سال آتی شهر است مردم را در شناخت افراد توانمند و اصلح یاری رسانیم.

مردم باید در انتخابشان امانتداری، تقوا، زهد، شجاعت و صداقت در گفتار، رفتار و عملکرد نامزدها را در کنار تعهد نسبت به شعارها و گفته ها و همچنین تخصص نسبت به مسائل اجتماعی، فرهنگ، ورزشی، اقتصادی و رفاهی به عنوان ملاک و معیار انتخاب قرار بدهند، تا بتوانند شورایی خوب و کارآمد شکل بدهند.

امیدواریم مردم طعم تلخ ادوار گذشته ی شورا را فراموش نکرده باشند و تفکر قوم گرایی را میزان سنجش افراد قرار ندهند و کسانی را انتخاب کنند که وام دار آقاها، آقا زاده ها، افراد و احزاب سیاسی، اقوام  و غیره نباشند و بتوانند به جد پیگیر مطالبات حقه مردم باشند.

فراموش نکنیم رهبر حکیم مان چه فرمودند: نتیجه ی انتخابتان به خودتان برخواهد گشت...

اخبار برگزیده
اخبار مرتبط
کلمات کلیدی
ثبت دیدگاه